Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012

İş Yüküne Dayalı AKTS Kredi Sistemi


Beykent Üniversitesinin tüm programlarında iş yüküne dayalı AKTS kredi sistemi kullanılmaktadır.

Beykent Üniversitesinde akademik yıl; güz ve bahar dönemleri olmak üzere 30 AKTS kredilik 2 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda sınav ve kayıt yenileme haftaları haricinde 14 eğitim haftası yer almaktadır.

Tüm programlarında 1 AKTS karşılığı öğrenci iş yükü 25 Saat kabul edilerek tasarım yapılmıştır.

İş yüküne dayalı kredi sisteminde AKTS kredileri, öğrencinin herhangi bir ders için öğrenim çıktılarını sağlayabilmek için dönem boyunca tamamlaması öngörülen tüm sınıf içi ve dışı eğitim-öğretim faaliyetlerine (derslere devam etmek, proje yapmak, bireysel çalışmalar ve sınavlar gibi) ilişkin süreler değerlendirilerek verilmiştir. Ayrıca dönem sonlarında öğrencilere iş yükü anketleri uygulanarak iç değerlendirme-düzeltme faaliyetleri yürütülerek gerekli iyileştirmeler planlanmaktadır

Programlardaki derslere ilişkin iş yükü dağılımları her bir dersin izlencesinde sunulmuştur.

Programların eğitim düzeylerine göre toplanması gereken AKTS kredileri (ECTS User’s Guide ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine uygun olarak);

Önlisans programları 120 AKTS Kredisi,
Lisans programları 240 AKTS Kredisi,
Tezsiz yüksek lisans programları 90 AKTS Kredisi,
Tezli yüksek lisans programları 120 AKTS Kredisi,
Doktora programları 180 AKTS Kredisi,
Lisanstan sonra öğrenci kabul eden doktora programları 180 AKTS Kredisi

olarak düzenlenmiştir.