Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012

Akademik Danışmanlık


Beykent Üniversitesine kayıt yaptıran her öğrenciye, “Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği
”nin 14ncü maddesi gereği, bir akademik danışman atanır.

Danışman, öğrenciyi izler, eğitim-öğretim ile ilgili sorunlarının çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme ve derse yazılma, ders ekleme-silme ve dersten çekilme işlemleri, bu Yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılır.

Lisansüstü programlarda danışmanlar ayrıca öğrencinin proje/tez çalışmalarını yönetir.

İdari danışmanlık hizmetleri Bölüm başkanlıklarınca yürütülür. Bu amaçla her dönem başlangıcında oryantasyon toplantıları düzenlenir. Ayrıca her programda, akademik işleyişi, üniversite yaşamını, öğrenci sorumluluklarını, başarılı olma yöntemlerini danışmanın görevlerini ve öğrenci kulüplerini tanıtma amaçlı bir Akademik ve Sosyal Oryantasyon dersi bulunmaktadır.

Dolaşım programlarında (Erasmus, Farabi, Mevlana) karşılaşılabilecek sorunların çözümü için danışmanlık hizmetleri Uluslararası Etkinlikler Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.