Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2014 - 2015
 • 2013 - 2014
 • 2012 - 2013
 • 2011 - 2012
 • 2010 - 2011
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2015 - 2016
 • 2014 - 2015
 • 2013 - 2014
 • 2012 - 2013
 • 2011 - 2012

Program Yapısı

Ders Planı

Yarıyıl 1
Kodu
Ders Adı
AKTS
141000000001101
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
1
421072000002103
Temel Mikrobiyoloji
4
720042100002101
Tıbbi Biyoloji
6
720000000002101
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
5
721072200002102
Tıbbi Terminoloji
5
721000000002101
Dolaşım ve Solunum Fizyolojisi
5
482000000001100
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
4
Yarıyıl 2
Kodu
Ders Adı
AKTS
380022600001101
Hukukun Temelleri
5
722072500002201
Kardiyopulmoner Bypass
5
722072500002203
Perfüzyon Teknolojisi
6
722072500002205
Perfüzyon Uygulamaları I
5
722072500002207
Hayatı Tehdit Edici Komplikasyonlar
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 3
Kodu
Ders Adı
AKTS
722072500002301
Perfüzyon Uygulamaları II
8
722072507212203
Pediatrik ve Yetişkin Perfüzyon
5
722072507212205
Ekstrakorporeal Dolaşımda Hasta Monitorizasyonu
5
222000000001101
İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 4
Kodu
Ders Adı
AKTS
100000000002201
Staj
15
100000000002202
Yönlendirilmiş Çalışma
7
223000000001101
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma
4
224031300001101
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu
4
Programın Uzmanlık Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
Fakülte Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
Kodu
Ders Adı
AKTS
345000000001390
Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları
4
320000000001107
Genel İletişim
4
540052003452419
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
4