Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012

Program Yapısı

Ders Planı

Yarıyıl 1
Kodu
Ders Adı
AKTS
141000000001101
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
1
224031300001132
Modern Dünyanın Oluşumu
6
214034002261001
Mesleki Oryantasyon ve Endüstriyel Tasarıma Giriş
3
214058100001103
Grafik İletişim I
6
214021105811004
Tasarım Görselleştirme I
6
482000000001100
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
4
222000000001101
İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma
4
Yarıyıl 2
Kodu
Ders Adı
AKTS
214046104821007
Tasarı Geometri
6
214058100001104
Grafik İletişim II
6
214021105811005
Tasarım Görselleştirme II
6
214031003401006
Tasarım Kuram ve Yöntemleri
4
223000000001101
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma
4
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 3
Kodu
Ders Adı
AKTS
210022400001105
Sanat ve Tasarım Tarihi
6
310022000001101
Sosyal Bilimlere Giriş
6
214054005801008
Endüstriyel Tasarım Stüdyosu I
8
543021400001013
Maket ve Prototip Yapımı
4
214048200001014
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım I
6
Yarıyıl 4
Kodu
Ders Adı
AKTS
214022403121016
Endüstriyel Tasarım Tarihi
6
211022600001202
Medya Sanatlarında Araştırma Yöntemlerine Giriş
6
441058100001204
Statik ve Mukavemet
6
214054005801009
Endüstriyel Tasarım Stüdyosu II
8
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 5
Kodu
Ders Adı
AKTS
214054005801010
Endüstriyel Tasarım Stüdyosu III
8
310021404601018
Ergonomi
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Fakülte Dersleri
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 6
Kodu
Ders Adı
AKTS
214054005801011
Endüstriyel Tasarım Stüdyosu IV
8
214034000001019
Tasarım Yönetimi
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Fakülte Dersleri
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 7
Kodu
Ders Adı
AKTS
380000000001362
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
5
214054005801012
Endüstriyel Tasarım Stüdyosu V
10
214034200001021
Endüstriyel Tasarım Projesi
6
224031300001101
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yarıyıl 8
Kodu
Ders Adı
AKTS
214034005401022
Endüstriyel Tasarım Bitirme Çalışması
7
100000000001403
Staj
15
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
214048200001015
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım II
5
342031100001303
Tüketici Davranışı
5
214042203101020
Tasarımda Sürdürülebilirlik
5
Fakülte Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
214000000001140
Tasarım Prensipleri
4
543044002141017
Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri
4
212022003121305
Çağdaş Sanat Kuramları
4
210022003101403
Sanat Eseri Analizi
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
Kodu
Ders Adı
AKTS
310000000001203
Modernite ve Tüketim Toplumu
4
380034000001312
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
4
345000000001390
Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları
4
320000000001107
Genel İletişim
4
345000000001418
Proje Yönetimi
4
345000000001103
Girişimcilik
4