Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2014 - 2015
 • 2013 - 2014
 • 2012 - 2013
 • 2011 - 2012
 • 2010 - 2011
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2015 - 2016
 • 2014 - 2015
 • 2013 - 2014
 • 2012 - 2013
 • 2011 - 2012

Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin genel kurallar “Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği” ile düzenlenmektedir.

 

Sınavlar, eğitm-öğretim, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özel süreçler

Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi” ile belirlenmiştir.

 

Bağıl değerlendirme esas ve usulleri ise “Beykent Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi” ile tanımlanmıştır.

 

Derslerde kullanılan öğretim ve ölçme-değerlendirme yöntemleri ders sayfalarında yer alan ders izlencelerinde verilmektedir.

 

Beykent Üniversitesi’nde kullanılan Öğretim Yöntemleri ve kodları [1]

1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösteri, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka,12:Örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar/Atölye/Alan Uygulaması/Staj,14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme, 16:Proje Temelli Öğrenme

 

Beykent Üniversitesi’nde kullanılan Ölçme Yöntemleri ve kodları [1]

A:Sınav, B:Kısa Sınav, C:Juri/Kurul Sınavı, D:Ödev, E:Rapor, F:Araştırma Makalesi, G:Sunum, H:Portfolyo, I:Uygulamalı Beceri Gösterimi, J:Proje İzleme, K:Grup Projesi İzleme, L: Tez İzleme, M:Devam

 

[1] Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi