Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012

Program Yapısı

Ders Planı

Yarıyıl 1
Kodu
Ders Adı
AKTS
141000000001101
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
1
380022600001101
Hukukun Temelleri
5
313032000001115
Medya ve Toplum
6
342000002261199
Mesleki Oryantasyon ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılığa Giriş
4
310022000001101
Sosyal Bilimlere Giriş
6
223000000001101
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma
4
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 2
Kodu
Ders Adı
AKTS
314000000001101
Ekonominin Temelleri
6
224031300001132
Modern Dünyanın Oluşumu
6
224031300001101
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu
4
313000000001101
Siyaset Bilimine Giriş
6
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 3
Kodu
Ders Adı
AKTS
482000000001100
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
4
342032000001101
Halkla İlişkiler
5
342000000001301
Pazarlama
5
342032000001313
Reklamcılık
6
462031003401201
Sosyal Bilimler İçin İstatistik
6
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 4
Kodu
Ders Adı
AKTS
213032000001223
Fotoğraf Teknikleri
6
222000000001101
İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma
4
223000000001431
Metin Yazarlığı
5
310034002261202
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri
6
320022002101215
İletişim Kuramları
5
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 5
Kodu
Ders Adı
AKTS
342032000001201
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
5
342032000001204
Kurumsal Halkla İlişkiler
5
342032000001207
Sponsorluk
5
213032000001217
Sunum ve Anlatım Teknikleri
5
213000000001235
Yeni Medya Teknolojileri
6
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 6
Kodu
Ders Adı
AKTS
345032000001304
Kriz Yönetimi
5
320034200001306
Medya Reklam Planlama ve Satın Alma
6
100000000001401
Staj I
5
213034200001218
Yeni Medya ve Reklamcılık
5
380214021301252
Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 7
Kodu
Ders Adı
AKTS
342032000001489
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları Projesi
6
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yarıyıl 8
Kodu
Ders Adı
AKTS
342032000001490
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bitirme Çalışması
7
100000000001402
Staj II
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
342000000001415
Etkinlik Yönetimi
5
342032000001233
Marka İletişimi Yönetimi
5
213032204821103
Masaüstü Yayıncılık
5
342031100001303
Tüketici Davranışı
5
322000000001225
Kamuoyu Araştırmaları
5
213000000001237
Yeni Medya Uygulamaları
5
Fakülte Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
312000000001121
Kent Kültürü
4
310000000001203
Modernite ve Tüketim Toplumu
4
312022600001226
Kültür Kuramları
4
311000000001202
Sosyal Psikoloji
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
Kodu
Ders Adı
AKTS
310000000001128
Küreselleşme
4
345000000001390
Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları
4
313031200001114
Sivil Toplum Kuruluşları
4
380034000001312
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
4
345000000001103
Girişimcilik
4
345000000001418
Proje Yönetimi
4