Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012

Program Yapısı

Ders Planı

Yarıyıl 1
Kodu
Ders Adı
AKTS
141000000001101
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
1
380022600001101
Hukukun Temelleri
5
313032000001115
Medya ve Toplum
6
213000002261197
Mesleki Oryantasyon ve Görsel İletişime Giriş
4
310022000001101
Sosyal Bilimlere Giriş
6
223000000001101
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma
4
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 2
Kodu
Ders Adı
AKTS
314000000001101
Ekonominin Temelleri
6
310000000001128
Küreselleşme
4
224031300001132
Modern Dünyanın Oluşumu
6
224031300001101
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu
4
313000000001101
Siyaset Bilimine Giriş
6
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 3
Kodu
Ders Adı
AKTS
482000000001100
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
4
214048200001115
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım
5
213031100001308
Görsel Algı
6
320022400001101
Medya Tarihi
5
462031003401201
Sosyal Bilimler İçin İstatistik
6
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 4
Kodu
Ders Adı
AKTS
213032000001223
Fotoğraf Teknikleri
6
320022002101215
İletişim Kuramları
5
222000000001101
İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma
4
310034002261202
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri
6
214048200001307
Tipografi
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 5
Kodu
Ders Adı
AKTS
213032003121314
Görsel Kültür
5
320031200001317
İletişim Sosyolojisi
4
213048203201108
Görüntü ve Ses Kurgusu
5
342032000001313
Reklamcılık
6
213000000001235
Yeni Medya Teknolojileri
6
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 6
Kodu
Ders Adı
AKTS
214032000001316
İnteraktif Medya Tasarımı
6
342032000001233
Marka İletişimi Yönetimi
5
223000000001431
Metin Yazarlığı
5
213032000001209
Multimedya Yayıncılığı
5
100000000001401
Staj I
5
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 7
Kodu
Ders Adı
AKTS
213000000001489
Görsel İletişim Tasarım Projesi
6
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yarıyıl 8
Kodu
Ders Adı
AKTS
213000000001490
Görsel İletişim Bitirme Çalışması
7
100000000001402
Staj II
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
320000000001407
Güncel Medya Sorunları
5
213032204821103
Masaüstü Yayıncılık
5
213032004821415
Video Tekniği
5
214032004821305
Web Tasarımı
5
213000000001412
Görsel Çalışmalar
5
213032000001416
Multimedya Uygulamaları
5
Fakülte Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
312000000001121
Kent Kültürü
4
310000000001203
Modernite ve Tüketim Toplumu
4
312022600001226
Kültür Kuramları
4
311000000001202
Sosyal Psikoloji
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
Kodu
Ders Adı
AKTS
313031200001114
Sivil Toplum Kuruluşları
4
345000000001390
Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları
4
380034000001312
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
4
345000000001103
Girişimcilik
4
345000000001418
Proje Yönetimi
4