Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012

Program Yapısı

Ders Planı

Yarıyıl 1
Kodu
Ders Adı
AKTS
141000000001101
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
1
380022600001101
Hukukun Temelleri
5
313000002261199
Mesleki Oryantasyon ve Uluslararası İlişkilere Giriş
4
461031003401101
Sosyal Bilimler İçin Matematik
6
310022000001101
Sosyal Bilimlere Giriş
6
223000000001101
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 2
Kodu
Ders Adı
AKTS
224031300001132
Modern Dünyanın Oluşumu
6
224031300001101
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu
4
313000000001101
Siyaset Bilimine Giriş
6
314000000001120
Ekonominin Esasları
6
Fakülte Dersleri
4
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 3
Kodu
Ders Adı
AKTS
482000000001100
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
4
313022400001205
Siyasal Düşünceler Tarihi
5
462031003401201
Sosyal Bilimler İçin İstatistik
6
380000000001122
Türk Anayasa Hukuku
5
313022408631205
Uluslararası İlişkiler Teorileri
6
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 4
Kodu
Ders Adı
AKTS
313000000001204
Çağdaş Siyasi Akımlar
6
380000000001241
Devletler Genel Hukuku
5
224031300001203
Diplomasi Tarihi
5
222000000001101
İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma
4
310034002261202
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri
6
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 5
Kodu
Ders Adı
AKTS
313031202241318
Avrupa Birliği Politikaları ve Tarihi
5
313000000001303
Dış Politika Analizi
5
313031200001212
Politik Sosyoloji
5
313000000001301
Türk Dış Politikası
6
312031302241305
Toplumsal Hareketler ve Sivil Eylem
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 6
Kodu
Ders Adı
AKTS
313000000001322
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
6
314031300001314
Politik Ekonomi
5
313000000001306
Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümü
5
313000000001304
Uluslararası Örgütler
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 7
Kodu
Ders Adı
AKTS
313000000001489
Uluslararası İlişkiler Araştırma Projesi
6
313034308631403
ABD Dış Politikaları ve Türkiye ABD İlişkileri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yarıyıl 8
Kodu
Ders Adı
AKTS
313000000001490
Uluslararası İlişkiler Bitirme Çalışması
7
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
313031200001312
Gelişmekte Olan Ülkelerde Politika
5
313000000001427
Demokrasi Teorisi Üzerine Seçme Okumalar
5
313000000001401
Güncel Uluslararası Sorunlar
5
313000000001437
Uluslararası İlişkiler Semineri
5
313031200001420
Ortadoğuda Siyaset ve Toplum
5
313000000001310
Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar
5
313052200001410
Dünya Siyasetinde Çevre Sorunları
5
Fakülte Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
310000000001128
Küreselleşme
4
311000000001202
Sosyal Psikoloji
4
310000000001203
Modernite ve Tüketim Toplumu
4
312022600001226
Kültür Kuramları
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
Kodu
Ders Adı
AKTS
320000000001107
Genel İletişim
4
345000000001390
Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları
4
313031200001114
Sivil Toplum Kuruluşları
4
380034000001312
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
4
345000000001103
Girişimcilik
4
345000000001418
Proje Yönetimi
4