Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012

Program Yapısı

Ders Planı

Yarıyıl 1
Kodu
Ders Adı
AKTS
222000000001101
İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma
4
461031003401101
Sosyal Bilimler İçin Matematik
6
141000000001101
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
1
345000000001101
Genel İşletme
6
811081202261101
Mesleki Oryantasyon ve Turizm İşletmeciliği ve Otelciliğe Giriş
5
482000000001100
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
4
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 2
Kodu
Ders Adı
AKTS
314000000001120
Ekonominin Esasları
6
223000000001101
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma
4
380022600001101
Hukukun Temelleri
5
311034500001202
Örgütsel Davranış
6
811034503211102
Turizmde İletişim ve Halkla İlişkiler
5
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 3
Kodu
Ders Adı
AKTS
811034500001102
Konaklama Yönetimi
6
462031003401201
Sosyal Bilimler İçin İstatistik
6
344034500001201
Genel Muhasebe
6
811081208141201
Odalar Bölümü Yönetimi
4
Fakülte Dersleri
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 4
Kodu
Ders Adı
AKTS
380081000001203
Turizm Hukuku
6
310034002261202
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri
6
811034500001217
Yiyecek ve İçecek Yönetimi
6
810081108121202
Rekreasyon
4
224031300001101
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu
4
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 5
Kodu
Ders Adı
AKTS
810048203451307
Turizm Endüstrisinde Bilişim Sistemleri
6
810000000001208
Türkiye de Turizm Coğrafyası
6
811034508611301
Otel İşletmeciliğinde Destek Hizmetleri
6
811034400001101
Turizm İşletmeleri Muhasebesi
4
345081100001203
Restoran Yönetimi ve İşletmeciliği
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 6
Kodu
Ders Adı
AKTS
345081000001306
Turizm Politikaları ve Planlaması
6
811000000001306
Mönü Planlama ve Servis Teknikleri
6
345031100001303
İnsan Kaynakları Yönetimi
5
811034400001202
Yiyecek ve İçecek Maliyet Kontrolü
4
811034000001302
Staj I
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 7
Kodu
Ders Adı
AKTS
811034000001303
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Projesi
6
345034200001324
Satış Yönetimi
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yarıyıl 8
Kodu
Ders Adı
AKTS
811034000001402
Staj II
15
811034000001404
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bitirme Çalışması
7
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
342000000001411
Hizmet Pazarlaması
5
345081000001423
Turizm Hedef Geliştirme
5
340081000001402
Uluslararası Turizm
5
Fakülte Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
222000000001293
Rusça I
4
222000000001246
Rusça II
4
222000000001471
Rusça III
4
222000000001472
Rusça IV
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
Kodu
Ders Adı
AKTS
313031200001114
Sivil Toplum Kuruluşları
4
380034000001312
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
4
310000000001203
Modernite ve Tüketim Toplumu
4
345000000001418
Proje Yönetimi
4
345000000001390
Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları
4
345000000001103
Girişimcilik
4