Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012

Program Yapısı

Ders Planı

Yarıyıl 1
Kodu
Ders Adı
AKTS
141000000001101
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
1
380022600001101
Hukukun Temelleri
5
461031003401101
Sosyal Bilimler İçin Matematik
6
310022000001101
Sosyal Bilimlere Giriş
6
313034502261101
Mesleki Oryantasyon ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimine Giriş
4
223000000001101
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 2
Kodu
Ders Adı
AKTS
314000000001101
Ekonominin Temelleri
6
224031300001132
Modern Dünyanın Oluşumu
6
313000000001101
Siyaset Bilimine Giriş
6
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Fakülte Dersleri
4
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 3
Kodu
Ders Adı
AKTS
462031003401201
Sosyal Bilimler İçin İstatistik
6
313022400001205
Siyasal Düşünceler Tarihi
5
380000000001122
Türk Anayasa Hukuku
5
313034503121101
Yönetim Bilimi
6
Fakülte Dersleri
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 4
Kodu
Ders Adı
AKTS
310034002261202
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri
6
313022403451201
Türk Yönetim Tarihi
5
380031303451203
İdare Hukuku
5
313000000001204
Çağdaş Siyasi Akımlar
6
222000000001101
İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma
4
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 5
Kodu
Ders Adı
AKTS
313022403121103
Türk Siyasal Hayatı
6
313034503121303
Türk Kamu Yönetimi
5
380034300001244
Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
5
345034403131305
Kamu Maliyesi
5
312031302241305
Toplumsal Hareketler ve Sivil Eylem
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 6
Kodu
Ders Adı
AKTS
313000000001322
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
6
314031300001314
Politik Ekonomi
5
345000000001413
Toplam Kalite Yönetimi
5
312031300001301
Siyaset Sosyolojisi
5
313031200001312
Gelişmekte Olan Ülkelerde Politika
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 7
Kodu
Ders Adı
AKTS
313000000001427
Demokrasi Teorisi Üzerine Seçme Okumalar
5
313034500001401
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Araştırma Projesi
6
313034503441401
Kamu Personel Yönetimi
5
313022403121303
Türk Siyasal Hayatı Semineri
5
313031202241401
Türkiye nin Toplumsal Yapısı
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 8
Kodu
Ders Adı
AKTS
313031200001420
Ortadoğuda Siyaset ve Toplum
5
320031200001210
Kitle İletişim Sosyolojisi
5
312031302261308
Vatandaşlık Ve Toplum
5
313034500001402
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bitirme Çalışması
7
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
Fakülte Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
310000000001128
Küreselleşme
4
311000000001202
Sosyal Psikoloji
4
310000000001203
Modernite ve Tüketim Toplumu
4
312022600001226
Kültür Kuramları
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
Kodu
Ders Adı
AKTS
320000000001107
Genel İletişim
4
224031300001101
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu
4
482000000001100
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
4
345000000001390
Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları
4
313031200001114
Sivil Toplum Kuruluşları
4
380034000001312
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
4
345000000001103
Girişimcilik
4
345000000001418
Proje Yönetimi
4