Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012

Program Yapısı

Ders Planı

Yarıyıl 1
Kodu
Ders Adı
AKTS
141000000001101
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
1
380022603121252
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
5
222000000001101
İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma
4
380000002261199
Mesleki Oryantasyon ve Hukuka Giriş
6
224031300001132
Modern Dünyanın Oluşumu
6
Fakülte Dersleri
4
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 2
Kodu
Ders Adı
AKTS
482000000001100
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
4
380000000001141
Genel Kamu Hukuku
6
380031200001112
Medeni Hukuk (Aile Hukuku)
5
380000000001122
Türk Anayasa Hukuku
5
461031003801101
Sosyal Bilimler ve Hukuk İçin Matematik
6
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 3
Kodu
Ders Adı
AKTS
380000000001233
Ceza Hukuku Genel Hükümler
5
380000000001241
Devletler Genel Hukuku
5
224031300001101
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu
4
313000000001101
Siyaset Bilimine Giriş
6
226031103801201
Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
6
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 4
Kodu
Ders Adı
AKTS
380034400001211
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
5
380000000001482
Hukuk Metodolojisi
6
223000000001101
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma
4
380034700001202
İş Hukuku
5
380031300001292
Uluslararası Örgütler Hukuku
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yarıyıl 5
Kodu
Ders Adı
AKTS
380034400001212
Borçlar Hukuku Özel Hükümler
5
380031200001351
Medeni Usul Hukuku
6
380034000001322
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme)
6
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 6
Kodu
Ders Adı
AKTS
380000000001236
Ceza Hukuku Özel Hükümler
5
314000000001101
Ekonominin Temelleri
6
380034300001242
Vergi Hukuku
5
380034000001321
ޞirketler Hukuku
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 7
Kodu
Ders Adı
AKTS
380000000001489
Hukuksal Metin Hazırlama Projesi
6
380000000001392
Sigorta Hukuku
5
380000000001411
Miras Hukuku
5
380000000001381
Kıymetli Evrak Hukuku
5
380034003471314
Sosyal Güvenlik Hukuku
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yarıyıl 8
Kodu
Ders Adı
AKTS
380000000001490
Hukuk Bitirme Çalışması
7
380000000001215
İcra ve İflas Hukuku
5
862038003471419
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
380000000001362
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
5
380034300001222
İdare Hukuku (Yargılama Hukuku)
5
380032004821271
Eşya Hukuku
5
380000000001212
Ceza Usul Hukuku
5
380084000001461
Deniz Ticaret Hukuku
5
380031300001431
Milletlerarası Özel Hukuk
5
Fakülte Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
380000000001121
Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)
4
380031200001111
Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
4
380034300001221
İdare Hukuku (Genel Esaslar)
4
380022400001152
Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
Kodu
Ders Adı
AKTS
320000000001107
Genel İletişim
4
313038002261408
İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri
4
345000000001103
Girişimcilik
4
313031200001114
Sivil Toplum Kuruluşları
4