Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2014 - 2015
 • 2013 - 2014
 • 2012 - 2013
 • 2011 - 2012
 • 2010 - 2011
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2015 - 2016
 • 2014 - 2015
 • 2013 - 2014
 • 2012 - 2013
 • 2011 - 2012
Mezunlarımız Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Enstitüsü, Kalkınma Ajansları, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı gibi kamusal alanda çalışabilecekleri gibi; medya, reklamcılık, insan kaynakları birimleri gibi özel sektörde de çalışabilmektedirler. Ayrıca yerelde vakıflar, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, uluslararası bağımsız kuruluşlarda da (ILO, UNDP, Birleşmiş Milletler vb.) uzman ve danışman olarak görev alabilmektedirler.