Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012

Program Yapısı

Ders Planı

Yarıyıl 1
Kodu
Ders Adı
AKTS
141000000001101
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
1
380022600001101
Hukukun Temelleri
5
312000002261199
Mesleki Oryantasyon ve Sosyolojiye Giriş
4
461031003401101
Sosyal Bilimler İçin Matematik
6
310022000001101
Sosyal Bilimlere Giriş
6
223000000001101
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 2
Kodu
Ders Adı
AKTS
314000000001101
Ekonominin Temelleri
6
224031300001101
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu
4
313000000001101
Siyaset Bilimine Giriş
6
310000000001128
Küreselleşme
4
311000000001202
Sosyal Psikoloji
4
482034000481408
Bilgi Yönetimi
6
Yarıyıl 3
Kodu
Ders Adı
AKTS
482000000001100
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
4
312000000001108
Sosyal Antropoloji
6
462031003401201
Sosyal Bilimler İçin İstatistik
6
226000004811305
Nitel Araştırma Teknikleri
5
310000000001203
Modernite ve Tüketim Toplumu
4
312022400001307
Sosyoloji Tarihi
5
Yarıyıl 4
Kodu
Ders Adı
AKTS
222000000001101
İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma
4
310034002261202
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri
6
312000000001248
Sosyal Değişim ve Modernleşme
6
312031100001228
Kişilik Kuramları
5
312022600001226
Kültür Kuramları
4
312022400001408
Türkiye Tarihine Sosyolojik Bakış
5
Yarıyıl 5
Kodu
Ders Adı
AKTS
312000000001215
Gündelik Yaşamın Sosyolojisi
5
312000000001123
Kent Sosyolojisi
5
312000000001305
Çağdaş Sosyoloji Kuramları
6
312031302241305
Toplumsal Hareketler ve Sivil Eylem
5
312031302241317
Toplumsal Tabakalaşma
5
313038002261408
İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri
4
Yarıyıl 6
Kodu
Ders Adı
AKTS
320031200001210
Kitle İletişim Sosyolojisi
5
312000000001324
Demografi ve Nüfus Dinamikleri
6
312031300001301
Siyaset Sosyolojisi
5
312000003111302
Aile Psikolojisi ve Sosyolojisi
5
312031302261308
Vatandaşlık Ve Toplum
5
313031200001114
Sivil Toplum Kuruluşları
4
Yarıyıl 7
Kodu
Ders Adı
AKTS
312000000001489
Sosyoloji Araştırma Projesi
6
312054000001413
Endüstri Sosyolojisi
5
311000001461310
Öğrenme Psikolojisi
5
312031403131415
Ekonomi ve Kalkınma Sosyolojisi
5
312031303111405
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 8
Kodu
Ders Adı
AKTS
312000000001490
Sosyoloji Bitirme Çalışması
7
312031400001410
Ekonomi ve Çalışma Hayatında Kadın
5
312085000001444
Çevre ve Kır Sosyoloji
5
312031303141402
Göç Sosyolojisi
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
Fakülte Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
Kodu
Ders Adı
AKTS
320000000001107
Genel İletişim
4
380034000001312
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
4
345000000001103
Girişimcilik
4
345000000001418
Proje Yönetimi
4