Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012

Program Yapısı

Ders Planı

Yarıyıl 1
Kodu
Ders Adı
AKTS
141000000001101
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
1
380022600001101
Hukukun Temelleri
5
222000000001101
İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma
4
224000002261199
Mesleki Oryantasyon ve Tarihe Giriş
4
222000000001145
Metin Okuma ve İnceleme
6
310022000001101
Sosyal Bilimlere Giriş
6
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 2
Kodu
Ders Adı
AKTS
482000000001100
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
4
314000000001101
Ekonominin Temelleri
6
222000000001280
Filoloji
6
224031300001132
Modern Dünyanın Oluşumu
6
Fakülte Dersleri
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 3
Kodu
Ders Adı
AKTS
224031300001101
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu
4
224000000001107
Osmanlı Öncesi Türk Tarihi
5
462031003401201
Sosyal Bilimler İçin İstatistik
6
224000000001103
Tarih Methodolojisi ve Felsefesi
6
224000000001238
Küresel Tarihi Coğrafya
5
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 4
Kodu
Ders Adı
AKTS
224000000001206
Batı Avrupa, Akdeniz ve İslam Uygarlıklarına Giriş
5
224000000001210
Avrupa ve Osmanlı Devleti (14-15 yy)
5
224022600001208
Osmanlı Tarih Kaynakları ve İnceleme Yöntemi
6
310034002261202
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri
6
223000000001101
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma
4
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 5
Kodu
Ders Adı
AKTS
224000000001211
Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu (16-17 yy)
6
224031000001301
Osmanlı Paleografyası I
5
224031403121305
Osmanlı da Ekonomi ve Toplum
5
224000000001305
Tarih Yazıcılığı
5
224000000001321
Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Entelektüel Tarihi
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 6
Kodu
Ders Adı
AKTS
224000000001318
Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu (18-19 yy)
6
224000000001306
Osmanlı Müesseseleri Tarihi
5
224031000001302
Osmanlı Paleografyası II
5
224000000001322
Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Tarihçiliği ve Tarihçileri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yarıyıl 7
Kodu
Ders Adı
AKTS
224000000001489
Tarih Araştırma Projesi
6
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yarıyıl 8
Kodu
Ders Adı
AKTS
224000000001490
Tarih Bitirme Çalışması
7
224000000001442
Türk Kültür Tarihi
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
224000000001421
Askeri Tarih
5
224054000001436
Endüstri Tarihi
5
224031200001320
Karşılaştırmalı Moderniteler Tarihi
5
224000000001415
Arşiv Çalışması
5
224031300001408
Dünya ve Türkiye (20 yy)
5
224000000001443
Karşılaştırmalı Dünya Tarihi (1900-2000)
5
224000000001428
Çatışma ve Uzlaşı Tarihi Üzerine Eleştirel Okuma ve Yazma
5
Fakülte Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
224022300001101
Osmanlı Türkçesine Giriş
4
224022300001102
Osmanlı Türkçesi Grameri
4
224022300001201
Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (19-20 yy)
4
224022300001202
Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (15-18 yy)
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
Kodu
Ders Adı
AKTS
313031200001114
Sivil Toplum Kuruluşları
4
320000000001107
Genel İletişim
4
345000000001390
Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları
4
380034000001312
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
4
345000000001103
Girişimcilik
4
345000000001418
Proje Yönetimi
4