Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012

Program Yapısı

Ders Planı

Yarıyıl 1
Kodu
Ders Adı
AKTS
141000000001101
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
1
380022600001101
Hukukun Temelleri
5
222000000001101
İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma
4
223000002261199
Mesleki Oryantasyon ve Türk Dili ve Edebiyatına Giriş
4
222000000001145
Metin Okuma ve İnceleme
6
310022000001101
Sosyal Bilimlere Giriş
6
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 2
Kodu
Ders Adı
AKTS
482000000001100
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
4
222031200001207
Dilbilim
6
314000000001101
Ekonominin Temelleri
6
224031300001132
Modern Dünyanın Oluşumu
6
Fakülte Dersleri
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 3
Kodu
Ders Adı
AKTS
223000000001201
Eski Türk Edebiyatı: Ana Kavramlar
5
223000000001202
Eski Türk Edebiyatında Nazım
6
224031300001101
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu
4
223000000001103
Türkiye Türkçesi Grameri I
5
222031203201201
Kültürlerarası İletişim
6
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 4
Kodu
Ders Adı
AKTS
223000000001231
Eski Anadolu Türkçesi
5
223000000001301
Eski Türk Edebiyatında Nesir
6
310034002261202
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri
6
223000000001101
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma
4
223000000001104
Türkiye Türkçesi Grameri II
5
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 5
Kodu
Ders Adı
AKTS
223000000001307
Eski Türkçe (Göktürk - Uygur)
5
220000000001321
Edebiyat Kuramları
6
220022202231416
Karşılaştırmalı Edebiyat
5
223031200001317
Kültür Değişmeleri ve Halk Edebiyatı
5
223000000001308
Orta Türkçe (Karahanlı-Harezm)
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 6
Kodu
Ders Adı
AKTS
223000000001407
Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı
5
223000000001324
Metin ޞerhi
6
223022100001302
Tasavvuf Edebiyatı
5
223022400001306
Türk Edebiyatında Modernleşme (Tanzimat-Servet-i Fünun)
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yarıyıl 7
Kodu
Ders Adı
AKTS
223000000001489
Türk Dili ve Edebiyatı Araştırma Projesi
6
223022400001307
Türk Edebiyatında Modernleşme (Fecr-i Ati-Milli Edebiyat)
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 8
Kodu
Ders Adı
AKTS
223000000001490
Türk Dili ve Edebiyatı Bitirme Çalışması
7
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
223000000001320
Türkiye Türkçesi Söz Dizimi
5
223000000001415
Cumhuriyet Döneminde Modern Türk Edebiyatı (Nesir)
5
223000000001404
Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı
5
223000000001431
Metin Yazarlığı
5
223000000001416
Cumhuriyet Döneminde Modern Türk Edebiyatı (ޞiir)
5
223000000001414
Metin Editörlüğü
5
223000000001424
Modern Türk Edebiyatında Eleştiri ve Yayıncılık
5
Fakülte Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
224022300001101
Osmanlı Türkçesine Giriş
4
224022300001102
Osmanlı Türkçesi Grameri
4
224022300001201
Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (19-20 yy)
4
224022300001202
Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (15-18 yy)
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
Kodu
Ders Adı
AKTS
313031200001114
Sivil Toplum Kuruluşları
4
320000000001107
Genel İletişim
4
345000000001390
Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları
4
380034000001312
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
4
345000000001103
Girişimcilik
4
345000000001418
Proje Yönetimi
4