Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012

Program Yapısı

Ders Planı

Yarıyıl 1
Kodu
Ders Adı
AKTS
141000000001101
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
1
380022600001101
Hukukun Temelleri
5
222000000001101
İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma
4
222000002261197
Mesleki Oryantasyon ve Çeviriye Giriş
4
222000000001145
Metin Okuma ve İnceleme
6
310022000001101
Sosyal Bilimlere Giriş
6
222000000001293
Rusça I
4
Yarıyıl 2
Kodu
Ders Adı
AKTS
482000000001100
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
4
222031200001207
Dilbilim
6
314000000001101
Ekonominin Temelleri
6
224031300001132
Modern Dünyanın Oluşumu
6
222000000001246
Rusça II
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 3
Kodu
Ders Adı
AKTS
222000000001239
Uygulamalı Dilbilim
5
222000000001135
Yazılı İletişim Becerileri
6
224031300001101
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu
4
222032000001113
Sözlü İletişim Becerileri
5
222031203201201
Kültürlerarası İletişim
6
222000000001471
Rusça III
4
Yarıyıl 4
Kodu
Ders Adı
AKTS
222032000001217
Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi
5
222032000001307
Teknik Çeviri
6
310034002261202
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri
6
222032000001114
Sunuş Becerileri
5
223000000001101
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma
4
222000000001472
Rusça IV
4
Yarıyıl 5
Kodu
Ders Adı
AKTS
222000000001309
Çeviriye Kuramsal Yaklaşımlar
5
222022303121315
Karşılaştırmalı Kültür ve Yazın
6
222022000001315
Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi
5
222000000001374
Yazılı Metinden Sözlü Çeviri
5
222000000001347
Karşılaştırmalı Çözümleme
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 6
Kodu
Ders Adı
AKTS
222032000001313
Çevirmenler için Dil Kullanımı
6
222032000001324
Görsel-İşitsel Çeviri
5
100000000001400
Staj
5
222000000001348
Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi
5
222000000001307
Toplum Çevirmenliği
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 7
Kodu
Ders Adı
AKTS
222000000001487
Çeviri Projesi
6
222032000001427
Ardıl Çeviri
5
222052000001457
Çeviride Araştırma Araçları ve Teknoloji
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yarıyıl 8
Kodu
Ders Adı
AKTS
222000000001492
Mütercim Tercümanlık Bitirme Çalışması
7
222032000001414
Çeviri Eleştirisi
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
222032000001332
Yazın Çevirisi
5
222032000001419
Düzeltmenlik ve Son Okuma
5
222032000001318
Eşzamanlı Çeviri
5
222031203801415
Siyaset Bilimi ve Hukuk Metinleri Çevirisi
5
Fakülte Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
Kodu
Ders Adı
AKTS
313031200001114
Sivil Toplum Kuruluşları
4
320000000001107
Genel İletişim
4
345000000001390
Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları
4
380034000001312
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
4
345000000001103
Girişimcilik
4
345000000001418
Proje Yönetimi
4