Beykent Üniversitesi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012
 • Türkçe
 • English
Beykent Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
 • 2018-2019
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 • 2012-2013
 • 2011-2012

Program Yapısı

Ders Planı

Yarıyıl 1
Kodu
Ders Adı
AKTS
141000000001101
Akademik ve Sosyal Oryantasyon
1
380022600001101
Hukukun Temelleri
5
222000000001101
İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma
4
222000002261195
Mesleki Oryantasyon ve İngiliz Dili ve Edebiyatına Giriş
4
222000000001145
Metin Okuma ve İnceleme
6
310022000001101
Sosyal Bilimlere Giriş
6
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 2
Kodu
Ders Adı
AKTS
482000000001100
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
4
222031200001207
Dilbilim
6
314000000001101
Ekonominin Temelleri
6
224031300001132
Modern Dünyanın Oluşumu
6
Fakülte Dersleri
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 3
Kodu
Ders Adı
AKTS
222000000001205
Romana Giriş I
5
222000000001201
ޞiire Giriş I
5
222000000001135
Yazılı İletişim Becerileri
6
224031300001101
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu
4
222031203201201
Kültürlerarası İletişim
6
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 4
Kodu
Ders Adı
AKTS
222000000001206
Romana Giriş II
5
222000000001202
ޞiire Giriş II
6
222032000001114
Sunuş Becerileri
5
310034002261202
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri
6
223000000001101
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma
4
Fakülte Dersleri
4
Yarıyıl 5
Kodu
Ders Adı
AKTS
222000000001303
Edebiyat Eleştirisi ve Teorisi I
6
222032000001113
Sözlü İletişim Becerileri
5
222000000001239
Uygulamalı Dilbilim
5
222022400001308
İngiliz Dili ve Kültür Tarihi
5
222000000001301
Romantik Dönem Edebiyatı
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 6
Kodu
Ders Adı
AKTS
222021200001203
Dramaya Giriş
5
222032000001334
Dünya Edebiyatı Klasikleri
5
222000000001304
Edebiyat Eleştirisi ve Teorisi II
6
222000000001308
Victoria Dönemi Edebiyatı
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Yarıyıl 7
Kodu
Ders Adı
AKTS
222000000001479
İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırma Projesi
6
222000000001410
Anlambilim ve Edimbilim
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yarıyıl 8
Kodu
Ders Adı
AKTS
222000000001480
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bitirme Çalışması
7
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
5
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
4
Programın Uzmanlık Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
222000000001415
Dil ve Anlam
5
222021200001413
Çağdaş Drama
5
222000000001416
Çağdaş Roman Çalışmaları
5
222032000001401
Shakespeare
5
222000000001312
Amerikan Edebiyatından Seçmeler
5
222000000001411
Çağdaş ޞiir
5
220022202231416
Karşılaştırmalı Edebiyat
5
Fakülte Dersleri
Kodu
Ders Adı
AKTS
222000000001292
İtalyanca I
4
222000000001244
İtalyanca II
4
222000000001503
İtalyanca III
4
222000000001504
İtalyanca IV
4
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler
Kodu
Ders Adı
AKTS
313031200001114
Sivil Toplum Kuruluşları
4
320000000001107
Genel İletişim
4
345000000001390
Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları
4
380034000001312
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku
4
345000000001103
Girişimcilik
4
345000000001418
Proje Yönetimi
4